The VITAMINS Randomize Kontrollü Çalışması

Septik Şoklu Hastalarda C vitamini, Hidrokortizon ve Tiamin Takviyesinin Tek Başına Hidrokortizon Takviyesine Karşı Sağ Kalım ve Vazopressör Desteği Üzerine Etkisi

The VITAMINS Randomize Kontrollü Çalışması

Sepsis, enfeksiyona düzensiz bir konak yanıtı ile karakterize hayatı tehdit eden bir hastalıktır. Yüksek doz intravenöz (IV) C vitamini, anti-inflamatuar ve antioksidan özelliklerinden dolayı son zamanlarda sepsiste yardımcı bir tedavi olarak araştırılmıştır.  Daha önce 24 hastada yapılan randomize bir çalışma, yüksek doz IV C vitamininin sepsis ile ilişkili organ yetmezliğini doza bağlı bir şekilde azalttığını göstermiştir. Sepsisli kritik hastaların %20’sinde tiamin eksikliği bildirilmiştir ve tiamin takviyesinin sepsisli hastalarda laktat klerensini iyileştirdiği gösterilmiştir.

VITAMINS çalışması, 17 Ocak 2020 tarihinde JAMA’da yayınlanan Fujii ve arkadaşlarının yaptığı Avustralya, Yeni Zelanda ve Brezilya’daki 10 yoğun bakım ünitesinde çalışan araştırmacılar tarafından başlatılan, çok merkezli, açık etiketli, paralel gruplu randomize bir çalışmadır.

Müdahale grubundaki hastalara IV C vitamini (6 saatte bir 1.5 g), hidrokortizon (saatte bir 50 mg) ve tiamin (12 saatte bir 200 mg); kontrol grubundaki hastalara ise yalnızca IV hidrokortizon (her 6 saatte bir 50 mg) uygulanmıştır. IV C vitamini uygulaması yoğun bakım ünitelerinde olağan bir uygulama olmadığı için, kontrol grubuna randomize edilen kişilere IV C vitamini uygulanmamıştır Bununla birlikte, kontrol grubundaki tiamin uygulamasına yoğun bakım klinisyenlerinin takdirine bağlı olarak izin verilmiştir.

Septik şoku olan hastalarda, intravenöz C vitamini, hidrokortizon ve tiamin ile tedavi, tek başına intravenöz hidrokortizon ile karşılaştırıldığında, 7 gün boyunca sağ kalım ve vazopressörsüz geçen süreyi anlamlı ölçüde iyileştirmemiştir. Bulgular, intravenöz C vitamini, hidrokortizon ve tiamin ile tedavinin, tek başına intravenöz hidrokortizon ile karşılaştırıldığında septik şokun daha hızlı iyileşmesine yol açmadığını göstermektedir.

Yazar: Selen Yakut

Editör: Kurtuluş Öztürk

 

Kaynak ve İleri Okuma:

Fujii T, Luethi N, Young PJ, ve ark. Effect of Vitamin C, Hydrocortisone, and Thiamine vs Hydrocortisone Alone on Time Alive and Free of Vasopressor Support Among Patients With Septic Shock: The VITAMINS Randomized Clinical Trial. JAMA. Published online January 17, 2020. doi:10.1001/jama.2019.22176

Paylaşmak Güzeldir:

İlginizi Çekebilir