Tags : mortalite

ESPEN’in Yoğun Bakımda Klinik Nütrisyon Kılavuzu Öneriler Serisi – 13

Yoğun bakım ünitesinde ek enteral/parenteral glutamin (GLN) kullanmalı mıyız? Öneri Vücut yüzey alanının >%20 yanığı olan hastalarda EN başlar başlamaz ek enteral GLN (0.3-0.5 g/kg/gün) 10-15 gün kadar verilmelidir. Öneri Seviyesi: B – Güçlü konsensüs (%95 kabul) Öneri Kritik travmalarda ek enteral GLN (0.2-0.3 g/kg/gün) ilk 5 gün verilebilir. Yara iyileşmesinin komplike olması durumunda 10 […]Devamını Oku

ESPEN’in Yoğun Bakımda Klinik Nütrisyon Kılavuzu Öneriler Serisi – 7

Klinik Soru 7: Kritik hastalığı olan yetişkin hastalarda prokinetiklerin uygulanması sonucu iyileştirir mi? (mortaliteyi azaltır mı, enfeksiyonları azaltır mı?) Öneri 13 Gastrik beslenmeyi tolere edemeyen kritik hastalarda, intravenöz eritromisin ilk basamak prokinetik tedavi olarak kullanılmalıdır. Öneri Seviyesi: B (%100 kabul) Öneri 14 Alternatif prokinetik tedavi olarak, intravenöz metoklopramid ya da metoklopramid ve eritromisin kombinasyonu, kullanılabilir. […]Devamını Oku

ESPEN’in Yoğun Bakımda Klinik Nütrisyon Kılavuzu Öneriler Serisi – 6

Klinik Soru 6: Erişkin kritik hastalarda, postplorik EN, gastrik EN ile karşılaştırıldığında sonucu iyileştirir mi (mortaliteyi azaltır mı, enfeksiyonları azaltır mı)?   Öneri 10 Gastrik yaklaşım, EN’yi başlatmak için standart yaklaşım olarak kullanılmalıdır. Öneri Seviyesi: GPP -Güçlü konsensüs (%100 kabul) Öneri 11 Gastrik beslenmeyi tolere edemeyen hastalarda prokinetik ajanlar ile çözüm alınamazsa postplorik beslenme kullanılmalıdır. […]Devamını Oku

ESPEN’in Yoğun Bakımda Klinik Nütrisyon Kılavuzu Öneriler Serisi – 5

Klinik Soru 5: Yetişkin kritik hastalarda aralıklı EN’nin sürekli uygulanan EN’ye göre bir avantajı var mıdır? Öneri Bolus EN yerine sürekli EN kullanılmalıdır. Öneri Seviyesi: B (% 95 kabul) Yorum Bolus EN ile sürekli EN uygulamasını karşılaştıran beş çalışma tanımlandı ve meta-analizimiz sürekli EN lehine diyarede anlamlı bir azalma buldu (RR 0.42, CI 0.19, 0.91, […]Devamını Oku

ESPEN’in Yoğun Bakımda Klinik Nütrisyon Kılavuzu Öneriler Serisi – 3

Klinik soru 3: Hastanede yatış sırasında malnütrisyon riski nasıl taranır? Açıklama 1 Yoğun bakım ünitesinde 48 saatten fazla yatan her kritik hasta malnütrisyon riski altındadır. (%96 kabul) Yorum Yoğun bakım hastaları, evden, acil servislerden, ameliyathanelerden, kısa veya uzun süre kaldıktan sonra hastane servislerinden kabul edilir. Bazıları daha önceden var olan, şiddetli iştahsızlık, ağırlık kaybının neden […]Devamını Oku

Yoğun Bakım Hastalarında Hipokalorik Beslenme Daha İyi Bir Seçenek Olabilir

İzokalorik beslenme çoğu zaman birinci tercihimiz olsa da bazı hasta gruplarında bu işin ne kadar zor olabildiğini nütrisyon konusuyla yakından ilgilenenler oldukça iyi bilmektedir. Yoğun bakım gibi özel alanlar ise bu sorunun en çok tartışıldığı hasta grubunu barındırmaktadır. Şüphesiz tartışmayı körükleyen temel neden bu hastalarda gözlenen kötü prognozdur. Buna bağlı olarak yaşanan komplikasyonlar ise tartışmayı […]Devamını Oku

Ketojenik Diyet Gripten Korunmaya Yardımcı Olabilir Mi?

Yale üniversitesinde yeni yapılan bir çalışmada ketojenik diyetin influenza (grip) a virüsü üzerinde iyileştirici etkisinin olduğu gözlenmiştir. Fareler üzerinde yapılan çalışmada ketojenik diyet ile beslenen farelerin karbonhidrat açısından zengin beslenen farelere göre solunum yollarındaki gama delta T hücre sayısının arttığı ve buna bağlı olarak hava yolu hücrelerinde mukus üretiminin arttığı gözlenmiştir. Ketojenik diyet özellikle ilaca […]Devamını Oku