Süt – Yoğurt Tüketimi ve Meme Kanseri Riski

Meme kanseri, dünya çapında kadınlarda en sık görülen kanser türüdür ve kadınlarda kanser ölümlerinin ana nedenidir. Meme kanseri insidansı ve ölüm oranları yıllar geçtikçe artmakta ve hastalığın insidansı, eksojen hormon alımı, diyet ve alkol gibi birçok faktörden etkilenmektedir.

Bu çalışmanın amacı, süt ve süt ürünleri (yoğurt) alımı ile meme kanseri riski arasındaki bağlantıyı değerlendirmektir. Bu analiz, az yağlı / yağsız süt, tam yağlı süt ve yoğurt dahil olmak üzere farklı süt bileşenlerine dayanmaktadır.

Çalışma için 2 Haziran 2009 tarihine kadar PubMed ve Çin biyotıp veritabanlarında yayımlanan tüm çalışmalar taranmıştır. Süt alımı ve meme kanseri arasındaki ilişkiye dair 8 yayın incelenmiş (Amerika Birleşik Devletleri’nden 2 tane, Fransa, Hollanda, Norveç, Finlandiya ve Japonya’dan 1’er tane) ve az yağlı, yağsız, tam yağlı süt/yoğurt gibi farklı süt türlerine göre ayrıştırılmıştır.

Çalışma sonuçları, düşük yağlı ve yağsız sütün/yoğurdun meme kanseri etiyolojisine herhangi bir katkı yapmadığını ve meme kanseri riski üzerinde hiçbir etkisinin olmadığını ortaya koymuştur.

Yayınlanan epidemiyolojik veriler, süt veya süt ürünleri tüketimi ile meme kanseri riski arasında ilişki olduğuna dair tutarlı kanıtlar sağlamamaktadır. Ek olarak, kanser riskiyle ilişkili diyet faktörlerinin değerlendirilmesinin çok zor olduğu ve birçok bias riski barındırdığı unutulmamalıdır.

Tutarlı bir şekilde, meta-analizde az yağlı/yağsız süt, tam yağlı süt veya yoğurt alımı ile meme kanseri riski arasında herhangi bir ilişki tespit edilmemiştir. Buna rağmen, süt ve süt ürünleri tüketimi ile meme kanseri riski arasındaki ilişki değerlendirilirken çeşitli besinler arasında görülen korelasyon yorum yapabilmeyi güçleştirmiştir. Örneğin, yüksek miktarda süt ürünü tüketen kişilerin, yine yüksek miktarda et veya diğer yağlı yiyecekleri tüketebildiği, bunun da meme kanseri riskinin artmasına katkıda bulunabileceği görülmüştür. Ayrıca, toplam enerji alımı kontrol edilmesine rağmen, süt tüketiminin etkilerini diğer diyet faktörlerinden tamamen ayırmak da oldukça zordur.

Süt ürünlerinin meme kanseri riskini azaltabileceğini öne süren ana hipotez, bu ürünlerin D vitamini içeriğine dayanmaktadır. Yine de Amerika Birleşik Devletleri’ndeki çoğu üreticinin, süt ve margarin dahil birçok ürüne D vitamini ilave ettiği unutulmamalıdır. Bu yüzden, D vitamini takviyesi ile alakalı farklı düzenlemelere ve uygulamalara sahip ülkelerde yapılan çalışmaların kesinlikle karşılaştırılabilir olmadığı görülmektedir. Ayrıca, bazı araştırmalar sütte bulunan belirli yağ türlerinin, büyüme faktörlerinin veya çevresel kirletici maddelerin meme kanseri riskini artırabileceğini de öne sürmektedir.

Sonuç olarak, birkaç ilginç hipotez süt ürünü tüketimi ile meme kanseri riski arasında bağlantı kursa da, mevcut epidemiyolojik kanıtlar, bu bulguları desteklememektedir.

 

Çevirmen: Hilal Bakkaloğlu

Çeviri tarihi: 21.03.2021

Düzenleme tarihi: 08.04.2021

 

Kaynak: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30896640/

DOI: 10.1097/MD.0000000000014900

Medicine, Mart 2019, Cilt 98, Sayı 12.

Paylaşmak Güzeldir:

İlginizi Çekebilir