Sağlıklı Yetişkinlerde Ceviz Tüketiminin Mikrobiyota Ve Genel Sağlık Üzerindeki Etkileri

İnsan gastrointestinal sistemi, insan genomundan 150 kat daha fazla bakteri geni içeren mikrobiyal bir topluluğu içerir ve özellikle kalın bağırsak bu mikrobiyal topluluğun en yoğun olduğu yerdir. Alışılmış beslenme kalıpları, insan gastrointestinal mikrobiyomunun bileşimine ve işlevine çeşitli etkilerde bulunur. İnce bağırsakta sindirime dirençli besinler kalın bağırsağa geçtiğinde kolon mikrobiyotası için substratları (bütirat gibi) sağlar. Gastrointestinal mikrobiyota ayrıca, sistemik inflamasyona, obezite, kardiyovasküler hastalık ve kanser dahil bulaşıcı olmayan hastalıkların gelişimine katkıda bulunabilir. Epidemiyolojik veriler, doymuş yağ ve basit şekerler açısından zengin ve kayda değer miktarda diyet lifi içermeyen batı tipi bir diyet modelinin, bu hastalıkların gelişim riskiyle ilişkili olduğunu göstermektedir. Alternatif olarak, diyet lifi ve doymamış yağ asitlerinin önemli kaynaklarından olan kuruyemiş bakımından zengin diyetler, kanser ve kalp hastalığından ölüm riskinde azalma ile ilişkilendirilmiştir.

İnsan karaciğeri, bağırsak bakterileri tarafından ikincil safra asitlerine (sırasıyla deoksikolik ve litokolik asit) dönüştürülen iki adet birincil safra asidi (kolik asit ve kenodeoksikolik asit) sentezler. Doymuş yağdan zengin ve diyet lifinden fakir olan batı tipi diyetler, kolon ve safra havuzunda ikincil safra asitlerinin artması ile sonuçlanır. Kanıtlar, deoksikolik ve litokolik asitlerin gastrointestinal hastalıklar ve kolon kanserinde etkili olduğunu göstermektedir.

Diğer çalışmalardan çıkartılan sonuçlara göre hem ikincil safra asidi konsantrasyonlarının azaltılması hem de Faecalibacterium, Roseburia dahil XIVa ve IV’teki Firmicutes türlerinin çeşitliliklerinin arttırılması bağırsak iltihabı riskinin azalmasıyla ilişkilendirilmiştir.

Bu çalışmada da insanlarda ceviz tüketiminin insan gastrointestinal mikrobiyotası ve sağlığın metabolik belirteçleri üzerine olan etkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Çalışma Ayrıntıları:

  • Çalışmaya yaş ortalamaları 53 olan 10 erkek 8 kadın katılımcı dahil edilmiştir.
  • Katılımcılar ceviz grubu ve kontrol grubu olarak ikiye ayrılmıştır.
  • 7 günlük ikişer diyet periyodu ve arasında uygulanan 7 günlük bir arınma dönemi olarak çalışma 3 periyoda ayrılmıştır.
  • Diyet periyotlarında kontrol grubuna 0 g, ceviz grubuna ise 42 g ceviz içeren izokalorik diyetler uygulanmıştır.
  • Kan bulguları ve dışkı örnekleri başlangıçta ve her periyodun sonunda iki gruptan da toplanmıştır.
  • Temel diyet, enerjinin %17’sini proteinden, %29’unu yağdan ve %54’ünü karbonhidratlardan sağlamıştır. Temel diyette yer alan tüm gıdalar, 2 diyet periyodu boyunca izokalorik gıda alımına ulaşmak için ceviz tedavisi sırasında eşit oranlarda azaltılmıştır. Diyetler, çalışma boyunca ağırlık korunumu amacıyla katılımcılarının enerji gereksinimlerine göre ayarlanmıştır.

Sonuçlar:

  • Ceviz muamelesinden sonra mikrobiyal olarak üretilen dışkıdaki sekonder safra asitleri deoksikolik asit ve litolik asit, kontrol grubuna kıyasla %25 ve %45 oranında azalmıştır.
  • Serum LDL kolesterol ve kampesterol konsantrasyonları, ceviz tüketiminden sonra kontrol tedavisi sonrasına göre sırasıyla %7 ve %6 daha düşük bulunmuştur.
  • Ceviz tüketimi bütirat üreten Faecalibacteriumve Roseburia dahil XIVa ve IV’teki Firmicutes türlerinin kısmi artışını sağlamıştır.
  • Ruminococcus, Dorea, Oscillospirave Bifidobacterium türlerinde %16-38’lik bir azalma görülmüştür (Dorea ve diğer türlerin safra asitleriyle bağlantılı olduğu düşünülmektedir).

Bildiğimiz kadarıyla bu, ceviz tüketiminin insan dışkı mikrobiyotası, bakteriyel metabolitler ve metabolik sağlık üzerindeki etkisini inceleyen ilk çalışmadır.

Ceviz tüketimi, insan gastrointestinal mikrobiyotasının bileşimini ve işlevini etkilemiş, Faecalibacterium ve Roseburia dahil bütirat üreten Clostridium kümeleri XIVa ve IV’teki Firmicutes türlerinin miktarını ve mikrobiyal olarak türetilmiş proinflamatuar ikincil safra asitleri ve LDL kolesterolü azaltmıştır. Bu sonuçlar, ceviz tüketiminin, gastrointestinal mikrobiyotanın olumlu etkilerine katkıda bulunabileceğini düşündürmektedir.

Çevirmen Notu: Bu makale, The Journal of Nutrition’da en çok alıntı yapılan makaleler arasındadır.

Yayın Tarihi: 06.06.2018

Çevirmen: Esma Güllü

Editör: Kurtuluş Öztürk

 

Kaynak: https://academic.oup.com/jn/article/148/6/861/4992079?searchresult=1

Paylaşmak Güzeldir:

İlginizi Çekebilir