ESPEN’in Yoğun Bakımda Klinik Nütrisyon Kılavuzu Öneriler Serisi – 8

Klinik soru 8: Enerji harcaması (EE) nasıl tanımlanır?

Kritik hastalara verilmesi gereken doğru kalori miktarını belirlemek zordur ve zaten bu miktar zamanla değişir. Uygun miktarı yakalayabilmek için bazı noktalara dikkat edilmelidir:

  • Hastanın başvurudan önceki beslenme durumu (zayıf, normal ağırlık, fazla kilolu veya obez)
  • Başvurudan önce önemli miktarda ağırlık kaybından muzdarip olup olmaması ve yoğun bakımdan önce hastanede yattığı gün sayısı
  • Endojen besin üretimi ve otofaji,
  • Yoğun bakımda yatış sırasında hastanın enerji dengesi,
  • Hastaneye yatışından bu yana geçen süre ve enerji dengesi,
  • Beslenme sırasında refeeding sendromu (veya en azından hipofosfatemi) oluşumu.

 

Öneri 15

Mekanik ventilasyon uygulanan hastalarda enerji harcamasına (EE) indirekt kalorimetre kullanılarak karar verilmelidir.

Öneri Seviyesi: B (% 95 kabul)

Açıklama 2

Kalorimetre mevcut değilse, pulmoner arteriyel kateter üzerinden VO(oksijen tüketimi) veya ventilatör üzerinden VCO2 (karbondioksit üretimi) değerleri kullanılarak enerji harcaması üzerine prediktif denklemlerden daha iyi bir tahmin yapılabilir.

Yorum

Prediktif denklemlerin zayıflığı ve indirekt kalorimetre kullanımı hem ESPEN  hem de ASPEN tarafından birden fazla değerlendirmeye tabii tutulmuş ve yoğun bakım hastalarının enerji gereksinimini değerlendirmek için indirekt kalorimetre kullanımı önerilmiştir (ASPEN tarafından çok zayıf bir öneri olarak değerlendirilmiştir). Prediktif (tahmine dayalı) denklemler aşırı ya da eksik beslenmeye yol açan, ihtiyaçları aşırı ya da eksik tahmin etmek konusunda önemli bir hata payına (% 60’a kadar) sahiptir. İndirekt kalorimetre mevcut değilse, ventilatörlerden elde edilen VCO2 değeri ile yapılan REE hesaplamasının (REE = VCO2 x 8.19) prediktif denklemlerden daha doğru bir yol olduğu gösterilmiştir (doğruluğu indirekt kalorimetre kadar yüksek değil). Pulmoner arter kateterinden hesaplanan VO2’de kullanılabilir. Dolaylı kalorimetre, VOve VCO2 ölçümlerinin yokluğunda, basit ağırlık temelli denklemlerin (20-25 kkal/kg/gün gibi) kullanılması en basit seçenek olarak tercih edilebilir.

 

Çevirmen: Özlem Cesur

Editör: Kurtuluş Öztürk

 

Kaynak ve İleri Okuma: Singer P, Blaser AR, Berger MM, Alhazzani W, Calder PC, Casaer MP, et al. ESPEN guideline on clinical nutrition in the intensive care unit. Clin Nutr 2019;38:48-79

Paylaşmak Güzeldir:

İlginizi Çekebilir