ESPEN’in Yoğun Bakımda Klinik Nütrisyon Kılavuzu Öneriler Serisi – 7

Klinik Soru 7: Kritik hastalığı olan yetişkin hastalarda prokinetiklerin uygulanması sonucu iyileştirir mi? (mortaliteyi azaltır mı, enfeksiyonları azaltır mı?)

Öneri 13

Gastrik beslenmeyi tolere edemeyen kritik hastalarda, intravenöz eritromisin ilk basamak prokinetik tedavi olarak kullanılmalıdır.

Öneri Seviyesi: B (%100 kabul)

Öneri 14

Alternatif prokinetik tedavi olarak, intravenöz metoklopramid ya da metoklopramid ve eritromisin kombinasyonu, kullanılabilir.

Öneri Seviyesi: 0 (%100 kabul)

13 ve 14. Önerilerinin Yorumları

Meta analizimize göre prokinetik kullanımı daha iyi enteral nütrisyon toleransı ile bağlantılıdır (RR 0.65, CI 0.37, 1.14, p = 0.14). İki ile dört gün intravenöz eritromisin kullanımı için fark anlamlıdır (genellikle 100-250 mg dozlarında günde 3 kez) (RR 0.58, CI 0.34, 0.98, p = 0.04) fakat metoklopramid gibi diğer prokinetikler için değildir (günde iki ila üç kez 10 mg’lık normal dozlarda). Pnömoni insidansı prokinetik kullanımından etkilenmemiştir. Ancak intravenöz eritromisin ile yapılan sadece bir çalışma bu sonucu bildirmiştir. Eritromisin veya diğer prokinetiklerin etkinliği 72 saat sonra üçte bire düşer ve üç gün sonra kesilmelidir.

Gastrik rezidü hacminin (GRV) ölçümü gastrointestinal disfonksiyonun değerlendirmesinde yaygındır ve enteral beslenmeye başlama ve ilerleme sırasında enteral beslenmeye karşı intoleransın belirlenmesine yardımcı olur. Yine de var olan enteral beslenmenin izlenmesi için GRV’nin sürekli ölçülmesine gerek olmayabilir. GRV > 500 ml/6 saat olduğunda enteral beslenmeyi ertelemeyi öneriyoruz. Bu durumda yapılan karın muayenesinde, abdominal komplikasyon görülmüyorsa, prokinetik uygulaması düşünülmelidir. “ASPEN / SCCM” ve “Surviving Sepsis”, bunun gibi intolerans durumlarında prokinetik metoklopramid (günde üç kez 10 mg) ve eritromisin (3-7 mg / kg / gün) kullanılmasını önermektedir (zayıf öneri, düşük kanıt kalitesi). Her iki ilacında, kritik hastalarla sınırlı olmayan daha önceki bir meta-analizde yüksek gastrik rezidüler için etkili olduğu gösterilmiştir. Her iki ajan da QT uzaması ve aritmiye yatkınlık ile ilişkilendirilmiş olsa da büyük serilerde nörolojik hastalarda nöbet gibi birkaç olumsuz etki bildirilmiştir. BLESS çalışması 48 ay boyunca eritromisin alan kistik fibrozis dışı bronşektazili hastalarının mikrobiyotalarında değişiklik olduğunu göstermiştir. Fakat 48 saat sonra böyle bir etki tanımlanmamıştır. Altı çalışmaya dayanan meta-analizimiz, eritromisin kullanımında önemli avantaj olduğunu göstermektedir. Gastrik motiliteyi uyardığı için 24-48 saat boyunca kullanımı desteklenmektedir. Eğer yüksek miktarda (> 500 mL) GRV hala devam etmekteyse yeni bir abdominal komplikasyondan (obstrüksiyon, perforasyon, ciddi distansiyon…) şüphe edilmediği sürece EN’nin durdurulmasından ziyade post plorik beslenme tercihi düşünülmelidir.

Çevirmen: Hicran Koçgürbüz

Editör: Kurtuluş Öztürk

Kaynak ve İleri Okuma: Singer P, Blaser AR, Berger MM, Alhazzani W, Calder PC, Casaer MP, et al. ESPEN guideline on clinical nutrition in the intensive care unit. Clin Nutr 2019;38:48-79

 

Paylaşmak Güzeldir:

İlginizi Çekebilir