ESPEN’in Yoğun Bakımda Klinik Nütrisyon Kılavuzu Öneriler Serisi – 5

Klinik Soru 5: Yetişkin kritik hastalarda aralıklı EN’nin sürekli uygulanan EN’ye göre bir avantajı var mıdır?

Öneri

Bolus EN yerine sürekli EN kullanılmalıdır.

Öneri Seviyesi: B (% 95 kabul)

Yorum

Bolus EN ile sürekli EN uygulamasını karşılaştıran beş çalışma tanımlandı ve meta-analizimiz sürekli EN lehine diyarede anlamlı bir azalma buldu (RR 0.42, CI 0.19, 0.91, p= 0.03), diğer sonuçlarda fark saptanmadı. Bolus uygulama, sürekli uygulamaya göre anlamlı ölçüde, yüksek gastrik rezidü ve süperiormezenterik arter kan hacminde artışla sonuçlanmasına rağmen bu farklılıklar klinik bir avantaj ile sonuçlanmamıştır. Dörtprospektif küçük çalışma bolus EN ile sürekli EN uygulamasını karşılaştırdı ve yoğun bakım ya da travma hastalarında morbidite veya mortalite açısından bir fark bulamadı. Rhoney ve ark. beyin hasarı olan hastalarda bolus uygulama ile gastrik beslenmenin tolere edilebilirliğini test etmiş ve büyükgastrik kalıntılar bulmuştur. Tavares ve ark. yaptıkları gözlemsel bir çalışmada, sürekli beslenmenin hedefe daha hızlı ulaştığını, ancak gruplar arasında gastrointestinal semptomlarda fark gözlenmediğini tespit etmiştir. Sistematik bir derlemede ise bu tekniklerden herhangi birinin avantajı bulunamamış, ancak bolus uygulamanın daha düşük aspirasyon oranı ve daha iyi kalori başarısı ile sonuçlandığı gösterilmiştir[80]. Bununla birlikte, çalışmaların heterojenliği, tavsiyenin gücünü azaltmıştır.

Şekil 4. Sürekli veya aralıklı enteral beslenme alan hastalarda diyare oluşumunun meta-analizi (Meta-analiz III)

Başka bir çalışmada perkütan endoskopik gastrostomi (PEG) ile beslenen YBÜ popülasyonunda, bolus ve sürekli beslenme; aynı gastrik hacimleri, insülin gereksinimlerini, hedefe yönelik tedavi süresini veya kalori alımını sağlamıştır. Bu sınırlı miktarda veri, bolus veya sürekli enteral beslenme ile yan etkilerde herhangi bir artış olmadan aynı hedefe ulaşabileceğini düşündürmektedir. Son olarak, bolus beslenme protein sentezi için daha büyük bir uyaran sağlayabilir.

Çevirmen: Hicran Koçgürbüz

Editör: Kurtuluş Öztürk

 

Kaynak ve İleri Okuma: Singer P, Blaser AR, Berger MM, Alhazzani W, Calder PC, Casaer MP, et al. ESPEN guideline on clinical nutrition in the intensive care unit. Clin Nutr 2019;38:48-79

Paylaşmak Güzeldir:

İlginizi Çekebilir