D vitamini takviyesi kullanmak koronavirüs hastalığına (COVID-19) yol açan enfeksiyonu önleyebilir mi?

Ulusal Sağlık Enstitüsü ve Dünya Sağlık Örgütü’ne göre COVID-19 enfeksiyonunu önlemek veya tedavi etmek adına D vitamini kullanımının önerilebilmesi için yeterli veri bulunmamaktadır.

Konu ile ilgili yapılan birkaç çalışma, D vitaminin COVID-19 üzerindeki etkisini incelemiştir. 489 kişide yapılan bir çalışma, D vitamini eksikliği olan kişilerin pozitif test olasılığının (COVID-19 için) D vitamini düzeyi normal olan kişilere göre daha yüksek olduğu sonucuna ulaşmıştır. Diğer araştırmalar ise akut solunum yetmezliği yaşayan COVID-19’lu bireylerde yüksek oranda D vitamini eksikliği görüldüğünü saptamıştır. Bu hastalarda ise ölüm riskinin daha yüksek olduğu bilinmektedir. Küçük bir randomize çalışmada ise COVID-19 nedeniyle hastaneye kaldırılan ve yüksek doz D vitamini verilen 50 hastadan yalnızca 1 tanesinin yoğun bakıma kaldırıldığı, buna karşın D vitamini verilmeyen 26 hastadan 13’ünün yoğun bakımda tedavi edildiği görülmüştür.

D vitamini eksikliği, ABD’de özellikle siyahi ve hispanic (etnik kökenden bağımsız olarak ispanyolca konuşulan ülkelerden ABD’ye göç edenleri tanımlar) kişiler arasında yaygın olarak görülür. Bu gruplar ise COVID-19’dan orantısız şekilde fazla etkilenmiştir. Ayrıca, D vitamini eksikliği; obezlerde, yaşlılarda ve yüksek tansiyonu olan kişilerde daha sık görülür. Bunlar aynı zamanda ciddi COVID-19 semptomlarının görülme riskini arttırır.

Ancak, son yıllarda D vitamini desteğini araştıran iki randomize klinik çalışma hayal kırıklığı yaratmıştır. Her iki çalışmada da ciddi hastalığı olan (COVID-19 değil) ve D vitamini eksikliği bulunan kişilere yüksek doz D vitamini verilmiştir. Uygulama sonucunda ise D vitamini verilen gruplarda plaseboya kıyasla hastanede yatış süresi veya ölüm oranında bir değişiklik görülmemiştir.

D vitamininin, COVID-19’un önlenmesi veya tedavisinde -varsa- oynadığı rolü belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır.

Eğer D vitamini eksikliğiniz varsa takviye kullanımının size uygun olup olmadığı konusunu doktorunuzla görüşmelisiniz. D vitamini seviyeniz hakkında bilginiz yoksa o zaman bunu kontrol edebilmek için doktorunuzla görüşmelisiniz.

William F. Marshall, III M.D.

Metnin Yayımlanma Tarihi: 2 Ekim 2020

Çevirmen: Kurtuluş Öztürk

Editör: Kurtuluş Öztürk

Kaynak: Mayo Clinic

 

Paylaşmak Güzeldir:

İlginizi Çekebilir