Çay Tüketimi ve Kanser Riski

Yonsei Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden (Seul, Güney Kore) Tai Lim Kim’in öncülük ettiği bir grup araştırmacı çay tüketimi ve kanser riski arasındaki ilişkiyi incelemek için PubMed ve Embase veri tabanında yer alan 64 gözlemsel çalışmanın meta-analizini yapmıştır.

Yapılan meta-analiz sonucunda, herhangi bir tip çayın düzenli tüketiminin, 11 kanser türünün (ağız, safra, meme, kolon-rektum, mide, karaciğer, akciğer, rahim, yumurtalık, tiroid ve lösemi) riskini azalttığı sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte, yalnızca ağız kanserlerinde görülen etki “inandırıcı” olarak tanımlanmıştır.

Konuyla ilgili yapılan in vivo ve in vitro çalışmalara atıfta bulunularak bu önleyici etkinin, çayın içerisinde bulunan antioksidanlardan kaynaklı olabileceği söylenmiştir. Özellikle polifenollerin ve kateşinlerin reaktif oksijen türlerini süpürücü etki göstermesi bu sonucu açıklayan önemli gerekçelerden biri olarak tanımlanmıştır. Ayrıca, transkripsiyon faktörleri ve enzim aktiviteleri üzerine olan potansiyel etkileri de sonucu açıklayan diğer bir gerekçe olabilir. Özellikle epigallokateşin gallatın, kanser hücrelerinde apoptozu indükleme, anjiogenezi inhibe etme ve DNA metilasyonu gibi epigenetik mekanizmalarla ilişkili genleri susturma gibi çeşitli etkilerle konu üzerindeki en önemli rolü oynadığı düşünülmektedir.

Ayrıca analizdeki hiçbir sonuç, çay tüketiminin herhangi bir kanser riskini arttırabileceğini göstermemiştir. Bu durum da Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC) raporlarıyla uyumludur.

 

Çevirmen: Kurtuluş Öztürk

Editör: Kurtuluş Öztürk

 

Kaynak: Advances in Nutrition

Paylaşmak Güzeldir:

İlginizi Çekebilir